Høgskolestiftelsen i Kongsvinger er regionens kunnskapslokomotiv. I samarbeid med Høgskolen i Innlandet huser vi i dag drøyt 600 studenter. Vi leverer fleksible, relevante og fremtidsrettede utdanninger og kurs som utløser potensialet for vekst og utvikling i regionen.

Vi er på offensiven og ser store utviklingsmuligheter innen kurs, studier, FoU og internasjonalt samarbeid. Vi trenger flere medarbeidere og lyser nå ut en deltidsstilling:

 

Prosjektmedarbeider 50%

 

Vi lyser nå ut en 2-årig 50 % stilling som prosjektmedarbeider innen prosjektet Kongsvinger Universitetskommune. Prosjektet skal stimulere til økt samarbeid mellom Kongsvinger kommune og akademia ved å samarbeide om konkrete prosjekter. Prosjektmedarbeideren vil være med i arbeidet om å koble kommunen til akademia, samt fungere som en pådriver og initiativtaker for oppstart av forskningsprosjekter som kommunen og akademia skal samarbeide om. Prosjektet ledes av Anders Øverby, og prosjektmedarbeideren vil være i tett dialog med prosjektleder.

 

Det vektlegges at kandidaten har gode ferdigheter innen kommunikasjon, evner å tilpasse seg for å imøtekomme samarbeidspartnere som trenger drahjelp i prosjekter, og kan jobbe effektivt både selvstendig og i team. Prosjekterfaring fra akademia teller positivt til stillingen og forventet utdanning er minimum en bachelorgrad. Tiltredelse snarest.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til prosjektleder Anders Øverby på 99 77 84 90.

 

Søknad vedlagt CV sendes vegard.herlyng@inn.no innen 1. desember.

Alle søknader behandles konfidensielt. Tilsendte dokumenter returneres ikke.

Dette er en del av et toårig prosjekt i samarbeid med Kongsvinger kommune. Gjennomføres med forbehold om ekstern finansiering.