Ledig stilling som prosjektleder fagskoleutdanning

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger utvikler og leverer kompetanseheving med og uten studiepoeng. Vi huser i dag ca. 800 studenter og holder til i flotte lokaler i Kongsvinger sentrum.

Vi er på offensiven og ser store utviklingsmuligheter innen kurs, studier, FoU og internasjonalt samarbeid. Vi har ambisjoner om å etablere fagskoleutdanning i Kongsvinger, fortrinnsvis innen teknikk og industriell produksjon eller andre industrirelevante retninger. Til dette viktige prosjektet lyser vi nå ut én stilling:

Prosjektleder fagskoleutdanning

Stillingen er 100 % i 1-1,5 år med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest.

Den som tilsettes vil ta over et pågående prosjekt som prosjektleder. Prosjektet har som mål å jobbe frem et fagskoletilbud i tett samarbeid med det regionale næringslivet. Arbeidsoppgaver innebærer blant annet prosjektledelse og dialog med næringslivet og øvrige samarbeidspartnere.

Ønskelig kompetanse/erfaring/egenskaper: Høyere utdanning, kjennskap til næringslivets behov, prosjektledererfaring, løsningsorientert, selvstendig og fleksibel i forhold til varierte arbeidsoppgaver.

Ønsker du å være med på å øke kompetansen i Kongsvingerregionen samtidig som du bidrar til å utløse potensialet for vekst og utvikling, send inn din søknad!

Nærmere opplysninger ved henvendelse til Anders Øverby på 997 78 490 eller daglig leder Vegard Herlyng på 901 75 887.

 

Søknad vedlagt CV sendes vegard.herlyng@inn.no innen 20. januar 2020.

Alle søknader behandles konfidensielt. Tilsendte dokumenter returneres ikke.