Skip to content
Kurs i tek 17

Kurs i tek 17

130 calendar
24.februar 2023
09:00 - 13:00
136 marker
Nettbaserte kurs
kr. 3450,-

Om kurset

  • Innledningsvis om TEK17
  • Når gjelder TEK17?
  • Betydningen av at TEK17 ikke følges – forskriftsmangler
  • Krav om dokumentasjon etter forskriften
  • Arbeid på eksisterende bygg og TEK17
  • Hvordan kan man oppfylle kravene i TEK17?
  • Ansvar etter forskriften
  • Endringer i kapittel 9, 14 og 17 – fra og med 1. juli 2023 – hva innebærer endringene?
  • Oppgaver (hvis tid)

Trygve Eriksen

Advokat med lang erfaring med boligrett, arbeidsrett, plan- og bygningsrett og offentlige anskaffelser.
Mitt mål er å tilby kvalitetsmessig god bistand og gi klienten trygge og ærlige råd i saken.

Meld deg på

Påmeldingsfrist : 20.februar '23

Kursdato pasert