Halvårsstudium i kunnskapsledelse

Halvårsstudium i kunnskapsledelse

Ønsker du kompetanse innen ledelse av kunnskapsorganisasjoner? Ved å ta dette studiet får du ledelsesrelevant kunnskap om økonomistyring.

Studiested

Kongsvinger

Varighet

1 år

Studiepoeng

30

Organisering

Deltid, Nett og/eller samlingsbasert

Søknadsfrist

15.april

Oppstart

Høst 2021

Du får etterspurt kompetanse innen ledelse av kunnskapsorganisasjoner

Du får kunnskap om det å jobbe i en lærende og serviceinnstilt organisasjon

Du får ledelsesrelevant kunnskap om økonomistyring

I en tid hvor organisasjoner er i kontinuerlige endringsprosesser, og individuell og organisatorisk kompetanse er kritiske suksessfaktorer, er det behov for studier vektlegger ledelse av organisatorisk læring og kunnskapsutvikling. Behovet forsterkes av at mange organisasjoner i dag er kunnskapsintensive, i betydningen at medarbeiderne er høyt utdannet og besitter spesialistkunnskap..

Studiet gir deg kunnskap innen fagområdene; ledelse av læring, kompetanseutvikling, økonomistyring og serviceutvikling i organisasjoner.
Undervisningen legger opp til at du får utveksle erfaringer fra egen arbeidspraksis, både i gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. På den måten får du kunnskapsoverføring på tvers av yrkesgrener.

Dette er et studium i samarbeid med Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap(HHS).