Årsstudium i innkjøpsledelse

Du er kanskje en av dem som jobber med innkjøp i privat eller offentlig sektor. Det du jobber med handler om store verdier. Da er det nok greit å kunne mest mulig om hva innkjøp handler om, fra start til mål. Da har vi et glimrende tilbud til nettopp deg.

Studiested

Kongsvinger

Varighet

1 år

Studiepoeng

30

Organisering

Deltid

Søknadsfrist

15.april

Oppstart

Høst 2018

Du ønsker å jobbe med mennesker, vise omsorg og ta ansvar

Du får et allsidig yrke, med stabilt og stort jobbmarked

Døråpner for mange og varierte videreutdanninger

Du er kanskje en av dem som jobber med innkjøp i privat eller offentlig sektor. Det du jobber med handler om store verdier. Da er det nok greit å kunne mest mulig om hva innkjøp handler om, fra start til mål. Da har vi et glimrende tilbud til nettopp deg.

Ewa Rosting Enge, innkjøpsleder i Vefsn kommune, sier dette om tilbudet:
Studiet innkjøpsledelse er definitivt et nyttig påfyll av kunnskap for både rådgivere og ledere innen innkjøp i privat og offentlig sektor. Det faglige innholdet som her er vektlagt er aktuell kjerneteori som er tilpasset og meget godt tilrettelagt med dyktige forelesere på dagtid og temabaserte undervisningsvideoer i Fronter som kan gjennomgås når det passer.

Tilretteleggelse av studiet er unikt og at man kan gjennomføre dette i kombinasjon med jobb. I tillegg til kunnskapsløft gir dette også en mulighet til faglig nettverksbygging.

Kostnader: Semesteravgift (ca 700), eksamensavgift (ca 1200 pr eksamen) og bøker.

Dette er et studie i samarbeid med Nord universitet.