Grønn velferdsteknologi

Grønn velferdsteknologi

En videreutdanning for deg som ønsker større kunnskap om velferdsteknologi og bærekraftige løsninger

Varighet

0,5 år

Studiepoeng

10

Organisering

Nettbasert

Søknadsfrist

10. juni

Oppstart

Høst 2021

Du ønsker å vite mer om velferdsteknologi og bærekraftige løsninger

Du vil ha mulighet til å studere fleksibelt ved siden av jobb

Studiet Grønn velferdsteknologi er rettet mot ansatte i helsetjenesten, tjenesteutøvere og ledere, som ønsker å øke sin kunnskap om velferdsteknologi og bærekraftige løsninger. Studietilbudet er fleksibelt, nettbasert og heldigitalt, og er dermed tilrettelagt for personer som er i jobb. Videreutdanningen kan derfor gjennomføres uavhengig av bosted og utdanningsnivå. Utdanningen har som mål å gi kunnskap om velferdsteknologi og bærekraftige løsninger, og hvordan dette kan bidra til å videreutvikle helsetjenesten. Utdanningen skal bidra til at stadig flere ansatte skal evne å se forslag til hvordan velferdsteknologi og bærekraft kan bidra til å løse utfordringer og problemer i helsetjenesten.

Selv om studiet er nettbasert, vil studenter ved dette studiet få tilgang til lokaler ved Høgskolesenteret i Kongsvinger, som studierom, grupperom, kantine osv. Studenter kan disponere dette fritt når de selv vil til å følge forelesninger, samarbeide med andre studenter eller bare ha et egnet sted å jobbe med studier.

Studiet gjennomføres i perioden august - november.