Høgskolesenteret i Kongsvinger har i mange å vært en stødig tilbyder av høyere utdanning i Kongsvingerregionen. Vi har blant annet levert sykepleiere, lærere, økonomer, vernepleier, og holdt en rekke kurs for næringslivet og den offentlige forvaltningen. Dette er viktig og det skal vi fortsette med.

Samtidig er det viktig å ta høyere utdanning i Kongsvinger til et nytt nivå. Sammen med flere aktører utvikler vi i disse dager to unike studier med nasjonale ambisjoner. Det ene tar for seg næringslivets behov for å tenke grønnere, utnytte råvarer, og det som før kanskje var avfall, på en bedre måte. Verdiskaping og forretningsutvikling knyttet til bioråstoff vil være en viktig del av fremtidens næringsliv. Vi har Bioøkonomi som foreløpig tittel, og kan i løpet av 2018 tilby emner på masternivå.

Julen 2016 fikk vi, eller rettere sagt Høgskolen i Innlandet, tildelt studieplasser til en satsing på IKT-relaterte fag i Kongsvinger. Vi ønsker å gi næringslivet og myndighetene bedre kompetanse innen analyse og strategi. Å  innhente, måle og analysere alle data som er tilgjengelig skal gi konkurransefortrinn gjennom bedre beslutningsgrunnlag. Innholdet i begreper som Big Data, Internet of things, Industri 4.0 skal smeltes sammen med innovasjon, økonomi, ledelse og markedsføring. Vi skal utdanne det som i fremtiden vil være et selvsagt medlem av enhver ledergruppe i alle bransjer. Vi har i samarbeid med lokalt og nasjonalt næringsliv definert innholdet, og bygger opp et nytt fagmiljø i Kongsvinger.

Kompetansen vi skal levere finnes ikke i Norge i dag. Som eksempel kan vi nevne Telenor sin avdeling på Fornebu. I deres avdeling innen dette fagfeltet jobber det kun èn som er utdannet i Norge. Det sier noe om mangelen på denne kompetansen.

Sammen med flere andre næringsaktører* applauderer og støtter Telenor vårt utviklingsarbeid aktivt.

Masterprogrammet med navnet Digital Ledelse og Business Analytics har oppstart høsten 2018.

Målet er at dette skal videreutvikle Kongsvinger som høgskoleby og løfte næringslivet til nye høyder.

Vi er klare for fremtiden!

 

Vegard Herlyng

*: Vi takker spesielt Høgskolen i Innlandet, Telenor, Capra Consulting, SSB, Ibas Kroll Discovery og Norexeco for støtte, sparring og samarbeid så langt.