Kommunene samler krefter med reiselivsnæringen i Visit Kongsvingerregionen.

Visit Kongsvingerregionen har samme slagord som regionsamarbeidet ellers: Norges grønne hjerte.

– Reiselivsnæringen i regionen har et stort potensial for økt verdiskapning og arbeidsplassutvikling. Kongsvingerregionen har unike salgspunkter. For å få utnyttet dette og skape vekst, er det viktig og riktig med felles satsing i regionen sier Margrethe Haarr, varaordfører i Kongsvinger kommune.

Daglig leder ved Magnor Glassverk, Bjørn O. Waage, er styreleder i Visit Kongsvingerregionen. Han ser fordeler ved at det kommunale initiativet samler reiselivsnæringen på denne måten.

– Sammen er vi sterkere enn hver for oss, i tillegg har vi gjennom de siste årene sørget for å få tilgang til markedsføring via Visit Oslo Regionen til utlandet og via Innovasjon Norge sine sider. Vi har også sørget for samarbeid mot Hamar- og Elverumsregionene, i tillegg til Värmland påpeker Waage.

 

Forprosjekt har skapt strategien

Som en del av beslutningsgrunnlaget er det gjort et forprosjekt. Lokale krefter og fagfolk med reiselivskompetanse har sett på hvilke muligheter som ligger i Kongsvingerregionen, og lagt en strategi basert på dette.

– Regionens destinasjonsstrategi peker ut hvilke strategiområder og tiltak for å øke antall besøkende i regionen, øke synligheten i markedet, i tett samarbeid for å finne de riktige løsningene sier Margrethe Haarr.

– Gjennom det prosjektet som ble igangsatt for litt over et år siden, er det nå meislet ut en strategi for de nærmeste årene for å få mer ut av det lokale reiselivet, i tillegg er det blitt stilt til rådighet, fra kommuner og fylket, midler til å kunne satse mer enn de siste årene tillegger Bjørn Waage.

Strategidokumentet peker på at Kongsvingerregionen har spesielt gode forutsetninger og utviklingsmuligheter innenfor naturbasert reiseliv, innenfor arrangement, kultur, sportsopplevelser, kurs/konferanse, samt at området også har noen fyrtårn med potensial. Disse er blant annet Finnskogen og Kongsvinger festning med Øvrebyen.

 

Har ansatt leder for satsingen

Reiselivssatsingen skal ledes av Christian Bråtebekken fra Åsnes. Bråtebekken er ansatt i Hedmark kunnskapspark som prosjektleder, skal være daglig leder i Visit Kongsvingerregionen, og vie hele sin tid til reiselivsutviklingen i regionen. Han har bred bakgrunn fra reiselivet, og kommer fra et av Norges mest kommersielle reiselivsmiljøer, AlpinCo, som blant annet eier Hafjell og Kvitfjell. Her har han blant annet hatt ansvar for kommunikasjon og markedsføring, jobbet med strategi i ledergruppen, og driftet konsernets hotell i Kvitfjell, GudbrandsGard.

Christian Bråtebekken (t.v) er ansatt i Hedmark kunnskapspark (HKP), og skal lede arbeidet med destinasjonsutvikling i Kongsvingerregionen. Her sammen med Kjersti Wangen, leder av HKP Kongsvinger, Styreleder i Visit Kongsvingerregionen Bjørn Waage, og Margrethe Harr varaordfører i Kongsvinger.

– Vi er veldig glade for at Christian har takket ja til jobben. Hans bakgrunn, erfaring og kompetanse vil være et riktig bidrag i selskapet og vi har stor tro på at han sammen med styret i Visit Kongsvingerregionen, kommunene og næringen vil bidra til at vi klarer å utnytte potensialet regionen har sier Margrethe Haarr i Kongsvinger kommune.

Bråtebekken startet 1. juni, og har siden da tatt tak i forprosjektet og strukturerer i disse dager dette ut i en konkret strategi og fremdriftsplan.
– Kongsvingerregionen har alltid hatt et fantastisk potensial. De seneste årene synes jeg området har gjennomgått et hamskifte. Nye, innovative mennesker har satset, det samarbeides bedre på tvers av ulike grenser, og det er en mer positiv giv generelt. Samtidig er vi i den heldige situasjon at mange av reiselivstrendene nå går i retning av det vi har i vår region. Alle disse forholdene er veldig gode forutsetninger for det videre arbeidet. Min jobb er først og fremst og føre sammen de gode viljene. Jeg tror samarbeid er nøkkelen til all utvikling, og jeg skal gjøre det jeg kan for å skape samarbeidsarenaer og utvikling, og deretter sørge for at resten av Norge og verden blir gjort oppmerksomme på hvorfor de bør reise hit for første gang, eller reise hit oftere kommenterer Bråtebekken.