Styreseminar 4/12-19

Styreseminar 4/12-19

Hvordan utøve rollen som styremedlem i selskaper?

Kursinnhold:

 • Selskapsformer og juridiske rammer
 • Eier/styre og daglig leder
 • Styrets oppgaver, roller og ansvar:
  • Styreleders rolle
  • Ansattvalgt styremedlem
  • Corporate governance (Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse)
  • Styrets sammensetning, kapasitet, kompetanse og evaluering
  • Styrets rolle ved uventede hendelser/kriser
  • Strategiprosesser i styret

 

Målgruppe: Styremedlemmer i selskaper

Kursholdere: Vibeke Resch-Knudsen er utdannet Cand. jur. fra UiO i 1994, med advokatbevilling fra 2003. I tillegg har Vibeke en executive MBA fra NHH innen økonomisk styring og ledelse fra våren 2006. Hun har også erfaring innen området kommunal eier- og selskapstyring fra 1999. Jan Lunner arbeider med kommunikasjon og primært innenfor fagfeltene arbeidsgiverutvikling, styring og ledelse. Jan er offiserutdannet fra Sjøkrigsskolen og har høgskoleutdanning i samfunnsfag

Kurssted: Høgskolesenteret i Kongsvinger. Kurset gjennomføres i samarbeid med Studiesenteret.no og overføres via videokonferanse

Kursavgift: Kr. 2.600, inklusive lunsj og forfriskninger

Påmelding innen 20. november HER via denne lenken

Forbehold om nok påmeldte

Dato

04 des 2019
Expired!

Tid

Påmelding via lenke i teksten
08:30 - 15:30

Pris

kr2600

Sted

Høgskolesenteret i Kongsvinger, Strandvegen 3