OFFENTLIGE ANSKAFFELSER – KURS FOR LEVERANDØRER

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER – KURS FOR LEVERANDØRER

 

Introduksjon til offentlige anskaffelser for leverandører

Offentlig sektor bruker betydelige midler på innkjøp hvert år. Regelverket setter viktige krav til, og rammer for, hvordan konkurranser om offentlige kontrakter skal gjennomføres. Opplæringen går over to dager. Hver dag er 3 x 45 minutter på toveis lyd/bilde med innlagte pauser.

Målgruppe:

Leverandører eller andre som ønsker en introduksjon til offentlige anskaffelser og bli bedre til å levere tilbud.

Læringsutbytte:

Etter kurset vil du sitte igjen med:

 • kunnskap om lovens formålsparagraf og intensjonen bak den
 • kunnskap om hva lovens grunnleggende prinsipper innebærer
 • kunnskap om hvilke anskaffelser som er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser
 • kunnskap om anvendelsesområdet for de ulike delene i forskriften
 • kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner og plass i samfunnet
 • kunnskap om oppbygning av et konkurransegrunnlag og viktige punkter

Innhold:

 • Lov og forskrift.
 • Oversikt over viktige aktører
 • Grunnleggende prinsipper
 • Anskaffelsesprosessen
 • Terskelverdier 
 • Kvalifikasjons- og tildelingskriterier
 • Valg av løsning/leverandør
 • Refleksjoner og dialog: gruppeoppgave om konkurransegrunnlag og tilbudsstrategi
 • Gjennomgang av viktige momenter for å delta og vinne offentlige innkjøpskonkurranser

Foreleser

Marius Langseth er studieprogramleder for bachelor i innkjøpsledelse og leder av forskergruppe for innkjøp i offentlig sektor ved Høyskolen Kristiania. Marius har betydelig kompetanse og erfaring fra anskaffelser gjennom arbeid både i Moss kommune og Direktoratet for Forvaltning og IKT.

For mer informasjon og påmelding til kurset trykk på denne lenken: Påmelding og informasjon 

Kurset gjennomføres digitalt via videokonferanse, i sanntid med toveis-kommunikasjon.

Dette er et kurs i regi av KLIMAVENNLIG KOMPETANSE, et nasjonalt nettverk for opplæring!


KLIMAVENNLIG KOMPETANSE gir deg muligheten til å styrke din kompetanse der du er, enten det er hjemme, i bekyttede former på jobb eller samlet i trygge rammer på et av våre studiesteder.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE tilbyr kurs rettet mot privatpersoner, privat næringsliv og offentlig sektor. Kursene har sin opprinnelse i behov fra relevante samarbeidspartnere lokalt, regionalt og nasjonalt, basert på et tett og nært samarbeid.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE er et bærekraftig konsept som tilbyr kompetanseheving av kvalitet gjennom smart bruk av smart teknologi. Kursene gjennomføres digitalt via videokonferanse.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE samarbeider med kompetente fagpersoner som tilbyr kompetanseheving av kvalitet til deg, der du er!

Stikkord:

Dato

25 mai 2021
Expired!

Tid

25. og 27. mai - 09.00-12.00
09:00 - 12:00

Pris

kr4500

Sted

Digitalt via Klimavennlig kompetanse