LAGE GODE PRESENTASJONER I POWERPOINT

LAGE GODE PRESENTASJONER I POWERPOINT

Hvordan lage gode presentasjoner i PowerPoint?

Læringsmål

Kurset viser hvordan vi realiserer prinsipper for god presentasjonsteknikk i PowerPoint. Hvilke naturlover er vi underlagt når vi skal presentere et budskap og hvilke konsekvenser får det for presentasjonen når vi skal kommunisere effektivt? Vi ser på kognitive forutsetninger, metoder for forenkling, god bildebruk, bruk av diagrammer og hvordan pedagogisk bruk av animasjoner øker formidlingsverdien.

Målgruppe

Kurset er rettet mot deg som har erfaring med PowerPoint, men som vil lære litt om presentasjonsteknikk og lage presentasjoner som formidler budskapet bedre.

Temaliste

 • Tretrinnsmodellen for god planlegging
  • Lær effektiv metodikk for skape en strukturert og kommuniserende presentasjon
 • Forutsetninger for god formidling
  • Kognitive rammer
  • Teknikker for øke den pedagogiske verdien av presentasjonen
  • Tretallsregelen
  • Alternative måter kommunisere budskapet på
  • God bildebruk
 • SmartArt-diagrammer
  • Lage relasjonsdiagram mer og andre typer diagrammer
  • Konvertere punktlister til SmartArt
 • Sette inn bilder og illustrasjoner
  • Bruk av tegneverktøyet
  • Sette inn og bearbeide bilder
  • Avansert objektbehandling
 • Styrke budskapet ved riktig bruk av animasjon
  • Zeigarnik-effekten og andre metoder for fange publikums fokus på
  • Oppnå bedre flyt med kobling og timing av animasjoner
 • Bruke video
  • Sette inn video
  • Endre avspillingsinnstillinger

Kursholder Thor Kristiansen

Thor er å anse som en ekspert innen alle deler av Office-pakken, og han er en god pedagog! Thor har 25 års erfaring som konsulent innenfor kontorstøtteapplikasjoner i Microsoft og har utviklet opplæringskonsepter for flere store bedrifter, universiteter og departementer.  Han holder kurs i Office-programmene opp til superbrukernivå.

Med forbehold om nok påmeldte

Dato

27 mai 2021
Expired!

Tid

Bindende påmelding innen 14/5-21
09:00 - 12:00

Pris

kr1650

Sted

Høgskolesenteret i Kongsvinger, Strandvegen 3