Kunnskapskonferansen 2020

Kunnskapskonferansen 2020

SIKRE DEG EN PLASS PÅ ÅRETS KUNNSKAPSKONFERANSE ALLEREDE NÅ!


Gled deg til mange spennende innlegg tilknyttet fagfeltene “Digital ledelse og business analytics” og “Bærekraft” 

:

Programmet til konferansen finner du: HER

FØLG KONFERANSEN DIGITALT VIA DENNE LENKEN: https://youtu.be/u_V1pRwtdaA 

:

Årets konferanse vil ha en hybrid løsning, der 40 deltagere kan møte fysisk og et ubegrenset antall kan delta digitalt.

Her vil det være “førstemann til mølla” prinsippet på de fysiske plassene! Det lønner det seg derfor å være tidlig ute!

Skulle du oppleve at de fysiske plassene er fulltegnet er det mulig å sette seg på venteliste ved å kontakte oss på hikpost@inn.no

Mer informasjon om konferansen og foredragsholdere legges ut fortløpende!

Se detaljer om tid og sted i boksen øverst til høyre. 

INNHOLD: 

Eirik Norman Hansen vil være både konferansier og en av foredragsholderne på årets konferanse. Hans foredrag heter «Hyperadopsjon og eksponentiell utvikling». Takler vi den eksponentielle utviklingen eller kanskje det er hyperadopsjon som vil redde verden?


Thomas Hylland Eriksen kommer på Kunnskapskonferansen 2020. Veien videre etter pandemien: Hva har vi lært?En overopphetet verden ble plutselig kraftig nedkjølt i mars 2020. Kan pandemien i ettertid vise seg å ha markert startskuddet for en smidigere, mer fleksibel og grønnere verden, og i så fall hvordan?

Thina Margrethe Saltvedt skal holde foredrag på Kunnskapskonferansen 2020. Hun vil fortelle om: Covid-19 – brems eller gass for bærekraft og klima? Må bedriftene nå fokusere på å sikre økonomisk vekst og arbeidsplasser som følge av pandemien å sette bærekraftsarbeidet på hold eller kan disse utfordringene håndteres samtidig?

Mali Hole Skogen, Teknologi og Bærekraftsdirektør, IKT-Norge
Hvilken betydning har digitalisering for en bærekraftig utvikling av Norge? Hvor viktig er en god digital infrastruktur? Hvilke nye teknologier og tjenester som utvikles i IKT-bransjen, kan snu opp ned på hvordan vi jobber med bærekraftsspørsmål og hva kan myndighetene gjøre og hva skal til for at Norges fremtid er bærekraftig og digital?

Paul Chaffey , Statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dato

12 nov 2020
Expired!

Tid

09:00 - 14:00

Pris

GRATIS*

Sted

Høgskolesenteret i Kongsvinger, Strandvegen 3