BÆREKRAFTIG FORRETNINGSMODELLINNOVASJON

BÆREKRAFTIG FORRETNINGSMODELLINNOVASJON

HVORDAN LAGE EN BÆREKRAFTSTRATEGI OG FREMME INNOVASJON I EGEN VIRKSOMHET?

Bakgrunn for opplæringen

Både det private næringslivet og offentlig sektor har et stort ansvar i å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette konkretiseres blant annet gjennom lovfestede krav og klare forventninger om at virksomheter tar samfunnsansvar. Bærekraft og næringsliv går nå hånd i hånd, og kunnskap om bærekraft er både relevant og etterspurt i arbeidsmarkedet. For å bidra til mer bærekraftige virksomheter er bærekraftige forretningsmodeller avgjørende. Dette sikrer lønnsomhet og innovasjon i virksomhetenes drift, samtidig som det er en del av løsningen på bærekraftsutfordringene. Studier viser at bærekraftige virksomheter er mer lønnsomme!

Skreddersydd kurspakke utviklet av Høgskolen Innlandet i samarbeid med næringslivet. Dette er en fremtidsrettet opplæring som passer for både privat og offentlig næring! Erfaring fra tidligere gjennomføringer av denne kurspakken er svært gode.

Opplæringen er samlingsbasert (4×1 dag) med undervisning digitalt via videokonferanse. Dette er et tilbud uten studiepoeng. For å få fullt utbytte av kursrekken må man være til stede alle dagene.

Datoer for gjennomføring:
08/04: kl. 09:00 – 15:00
15/04: kl. 09:00 – 15:00
29/04: kl. 09:00 – 15:00
05/05: kl. 09:00 – 15:00

 

Målgruppe

Opplæringen passer som kompetanseheving for medarbeidere, mellomledere og ledere i offentlig og privat virksomhet. Det vil være en stor fordel om flere i en virksomhet deltar samtidig, da det letter forståelse og implementering i hele virksomheten.

 

Kursholder Erlend Aas Gulbrandsen

Bilderesultater for erlend aas gulbrandsen

Erlend sluttfører i disse dager sin PhD i “Sustainable business model innovation”, så han er meget oppdatert på dette framtidsrettede fagfeltet. I tillegg er Erlend kjent som en svært dyktig pedagog som evner å koble teori og praksis på en god måte.

 

For mer informasjon og påmelding til kurset trykk på denne lenken: Påmelding og informasjon 

Kurset gjennomføres digitalt via videokonferanse, i sanntid med toveis-kommunikasjon.

Dette er et kurs i regi av KLIMAVENNLIG KOMPETANSE, et nasjonalt nettverk for opplæring!


KLIMAVENNLIG KOMPETANSE gir deg muligheten til å styrke din kompetanse der du er, enten det er hjemme, i bekyttede former på jobb eller samlet i trygge rammer på et av våre studiesteder.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE tilbyr kurs rettet mot privatpersoner, privat næringsliv og offentlig sektor. Kursene har sin opprinnelse i behov fra relevante samarbeidspartnere lokalt, regionalt og nasjonalt, basert på et tett og nært samarbeid.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE er et bærekraftig konsept som tilbyr kompetanseheving av kvalitet gjennom smart bruk av smart teknologi. Kursene gjennomføres digitalt via videokonferanse.
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE samarbeider med kompetente fagpersoner som tilbyr kompetanseheving av kvalitet til deg, der du er!

Dato

08 apr 2021
Expired!

Tid

09:00 - 15:00

Sted

Digitalt via Klimavennlig kompetanse