Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett

Hvor langt kan arbeidsgiver strekke styringsretten?

Et arbeidsforhold innebærer at arbeidstaker «underlegger seg» arbeidsgivers bestemmelser og styringsrett.

Arbeidsgivers styringsrett defineres tradisjonelt som den ensidige retten arbeidsgiver har til å ansette og å si opp arbeidstakere, til å lede, fordele og kontrollere det arbeidet som skal utføres i virksomheten, og til å bestemme hvordan virksomheten organisatorisk og driftsmessig skal være.

Styringsretten er imidlertid ikke fri. Kurset legges opp på en meget praktisk måte og det har som formål å belyse hvor grensene for arbeidsgivers styringsrett går. Det vil bli benyttet praktiske eksempler og rettspraksis i fremstillingen.

Jeg er interessert i at Arbeidsgivers styringsrett settes opp. Fyll inn i feltene under, så tar vi kontakt med deg.
*
*
*
*
*

Dato

01 jan 2019 - 31 des 2019
Expired!