Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller

Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller

Det påhviler både offentlige og private virksomheter et stort ansvar for å bidra til en
bærekraftig utvikling.

Studiested

Kongsvinger

Varighet

Ett semester

Studiepoeng

15

Organisering

Deltid

Søknadsfrist

15.april

Oppstart

Høst 2021

Du er opptatt av virksomheters samfunnsansvar

Du ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling

Det påhviler både offentlige og private virksomheter et stort ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling. Til tross for at mange bedrifter er opptatt av sitt samfunnsansvar og ønsker å innrette virksomheten for å bidra til en bærekraftig utvikling, er det fremdeles et kompetansegap og behov for utdanning på området. For å bidra til å redusere kompetansegapet tilbyr Høgskolen i Innlandet derfor et deltidsstudium i Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller, som med noe tilrettelegging i arbeidssituasjonen kan tas ved siden av jobb.

 

Gratis, men semesteravgift påløper