Digitalisering og bærekraft Modul 2. Digital økonomi

Digitalisering og bærekraft Modul 2. Digital økonomi

Et studium for deg som vil lære mer om digitalisering for et bærekraftig næringsliv.

Studiested

Kongsvinger

Varighet

3 mnd

Studiepoeng

7,5

Organisering

Deltid

Søknadsfrist

01.08.21

Oppstart

02.09.21

Du er opptatt av å øke bevissthet om digitalisering og bærekraft

Du ønsker å bidra til utvikling innen digitalisering og bærekraft

I tråd med næringslivets behov har vi utviklet «Digitalisering og bærekraft», et modulbasert studie som vil øke bevissthet og kunnskap om digitalisering og bærekraft.  Dette vil kunne gi virksomheter et konkurransefortrinn og gjøre dem bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer. Digitalisering vil være et verktøy for effektivisering og samtidig hjelpe bedriften til å bli mer bærekraftig. Modul 2 har spesielt fokus på digital økonomi. Du kan fint ta denne modulen uten å ha tatt Modul 1.

Studiet er på 7,5 studiepoeng og det består av tre emner som tas fortløpende i løpet av høstsemesteret. Det er avsluttende eksamen i hvert emne. Se "Studieplan" lenger ned på siden for detaljert informasjon om innhold og opplegg.

Målgruppen er personer som er i jobb og som ønsker å øke sin og virksomhetens kompetanse innen digitalisering og bærekraft. Høgskolesenteret i Kongsvinger er oppdragsgiver. Oppdragsgiver prioriterer blant de kvalifiserte søkerne hvem som skal tilbys studieplass. Det er 30 studieplasser.

Pris: Kr. 750,- i tillegg til semesteravgift