Halvårsstudium i dataanalyse og forretningsforståelse

Har du interesse for økonomisk-administrative fag og IKT, og ønsker å tilegne deg kunnskap om og ferdigheter i håndtering av data i regneark og databaser, samt innsikt i hvordan dataanalyse kan gi økt forretningsforståelse?

Studiested

Kongsvinger

Varighet

Halvårsstudium

Studiepoeng

30

Organisering

Deltid, Nett og/eller Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april

Oppstart

Høst 2018

Du liker å systematisere og analysere

Du ønsker å lære å bruke dataverktøy

Du vil bidra til videreutvikling av virksomheter

Mange virksomheter har i dag tilgang til store mengder data, men mangler kompetanse til å nyttiggjøre seg dataene for å øke virksomhetens verdiskaping. Halvårsstudiet i dataanalyse og forretningsforståelse gir innsikt i hvordan forretningsprosesser og forretningsmodeller kan videreutvikles gjennom systematisk analyse av data, samt teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter i datahåndtering og databaser som vil kunne være til nytte i den praktiske arbeidshverdagen.

Målgruppen for studiet er personer som har interesse for økonomisk-administrative fag og IKT, og som ønsker å tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i håndtering av data i regneark og databaser, samt innsikt i hvordan dataanalyse kan gi økt forretningsforståelse.

Dette er et halvårsstudium i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.