Årsstudium i bedriftsøkonomi

Årsstudium i bedriftsøkonomi

I privat og offentlig sektor er det stadig behov for personer med kompetanse i økonomi og administrasjon. Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg en innføring i bedriftsøkonomi.

Studiested

Kongsvinger

Varighet

2 år

Studiepoeng

60

Organisering

Deltid

Søknadsfrist

15.april

Oppstart

Høst 2021

Du ønsker grunnleggende kunnskap om økonomi og administrasjon

Du får kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet

Et godt utgangspunkt for videre studier

I privat og offentlig sektor er det stadig behov for personer med kompetanse i økonomi og administrasjon. Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg en innføring i bedriftsøkonomi. Utdanningen fungerer godt som videreutdanning eller som grunnlag for å studere videre til en bachelorgrad. Årsstudium i bedriftsøkonomi er, under visse forutsetninger om valgfag, sammenfallende med første år i Bachelor i økonomi og administrasjon og Bachelor i regnskap og revisjon.

Undervisning og forelesninger foregår på nett via læringsportalen Canvas. Seminarer avholdes i den nettbaserte løsningen Zoom og eksamener foregår på det studiesenteret du velger når du søker (evt. kan du endre eksamenssted til studiested Rena).

Kostnader: Semesteravgift (ca 650), eksamensavgift (ca 1500 pr eksamen) og bøker.

Dette er et studium i samarbeid med Studiesenteret.no og Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap(HHS).