Pressemelding                                                                                                   28.06.19

Norges første studietilbud i bærekraftsøkonomi

 

Høgskolen i Innlandet ved Handelshøgskolen Innlandet skal sammen med Høgskolesenteret i Kongsvinger ta en posisjon i det grønne skiftet. Nå etableres Norges første studieløp i bærekraftsøkonomi.

 • Det er fantastisk at vi nå har fått disse studieplassene og vi gleder oss til å bygge opp studiene. Dette blir en viktig satsing for Handelshøgskolen Innlandet, sier dekan Peer Jacob Svenkerud. Han får full støtte fra rektor Kathrine Skretting:
 • Denne satsingen er et bevis på at Høgskolen mener alvor når vi sier at vi skal utvikle et tettere og mer forpliktende samarbeid med arbeidslivet og bidra til å styrke vekstkraften i Innlandet. Bærekraftsøkonomi vil være et viktig satsingsområde som passer godt inn i vår strategi, sier Skretting.

Også Jens Uwe Korten (Prorektor innovasjon og samfunnskontakt) trekker frem samarbeidet med omverdenen:

 • Opprettelsen av studieplassene vil styrke høgskolens profil med studier og forskningsprosjekter innen bærekraft og grønn omstilling, som utvikles i stadig større grad i et nært samarbeid med arbeids- og næringslivet.

Frank Larsen, som er styreleder i Høgskolesenteret i Kongsvinger, mener studiet vil gi ledere som kan ta de riktige bærekraftige beslutningene i næringslivet:

 • Gjennom kombinasjonen av bærekraft og økonomi vil studiet gi bedrifter kompetanse til å integrere bærekraft i hele sin forretningsmodell, ikke som en «greie» de jobber med på siden av alt det «viktige» som økonomi, forretningsutvikling og marked. Norge henger etter på grønn vekst, sier Larsen.

Også daglig leder Vegard Herlyng ved Høgskolesenteret er svært fornøyd med tildelingen:

 • At en slik langsiktig finansiering kommer på plass er avgjørende. Vi har sammen med næringslivet påvist et stort kompetansegap og gleder oss veldig til å utvikle et helt nytt studieløp der bærekraft i betydningen økonomisk, sosialt og miljømessig gjennomsyrer studieplanen. Et slik tilbud finnes ikke i Norge i dag, og at Handelshøgskolen Innlandet og Kongsvinger blir først er vi stolte av. Målet er at tilbudet er oppe høsten 2020, sier Herlyng.

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett satt av 20 studieplasser til å starte opp nye studietilbud i bærekraftsøkonomi. Høgskolen i Innlandet og Høgskolesenteret i Kongsvinger søkte høsten 2018 om plasser til et slikt fremtidsrettet, unikt og relevant tilbud i Kongsvinger. Næringslivet, kommunene i Kongsvingerregionen, Hedmark Fylkeskommune og Sparebankstiftelsen Hedmark har vært viktige støttespillere.

– Nye studieplasser i bærekraftsøkonomi er i tråd med regjeringens satsing på mer grønn næringsutvikling. Dette vil gi Høgskolen i Innlandet et godt grunnlag for et tilbud innen bærekraft og grønn næringsutvikling, sier Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Se siste side i dokumentet for oppsummerende informasjon om bærekraftsøkonomi.

Lenke til to videoer fra et frokostseminar om bærekraftsøkonomi:

Film 2 minutter: https://youtu.be/AQVl8dIEc4s . Film 7 minutter: https://youtu.be/R0miefN3XKE

Kontakt:

Høgskolesenteret i Kongsvinger:

Kontakt:

Høgskolen i Innlandet

Styreleder Frank Larsen

Mob: +47 95 16 25 31

e-post: frank.larsen@klosser.no

 

Dekan Peer Jakob Svenkerud

Mob: +47 91 55 43 68

e-post: peer.svenkerud@inn.no

Daglig leder Vegard Herlyng

Mob: +47 90 17 58 87
e-post: vegard.herlyng@inn.no

Dokumentert behov for studier i bærekraft

 • Næringslivet mangler bærekraftskompetanse, og utdanningsinstitusjonene har ikke et
 • tilstrekkelig studietilbud som tilfredsstiller næringslivets faktiske behov (EY for Norsif, 2017).
 • En undersøkelse gjort av Norstat blant unge i alderen 18-29 år viser at jobbsikkerhet, bærekraft, miljø og klima er viktige stikkord for hva som vektlegges når de unge skal velge studier og jobb (Dagens Næringsliv, 2019).
 • FoU og høyere utdanning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor (Meld. St. 4, 2018-2019).

Rapport utarbeidet av Vista Analyse for Høgskolesenteret
i Kongsvinger og Høgskolen i Innlandet

 • Rapporten kartlegger kompetansebehovet innen bærekraftsøkonomi og viser et klart behov for økt kompetanse og nye studier blant næringsliv og offentlig sektor.
 • Over 40 prosent svarer at dagens studietilbud ikke er tilstrekkelig for å dekke virksomhetens behov for kompetanse på bærekraft. I intervjuer kommer det også frem at dagens studietilbud er mangelfullt.
 • Det er behov for et nyskapende studietilbud som kombinerer både økonomi og miljø/bærekraft. Dagens tilbud gir kompetanse i enten miljø eller økonomi, ikke begge deler.
 • Det er størst behov for studier med emner som bygger på bærekraft, etikk og klimautfordringen.
 • Virksomhetene har planer om å ansette flere til å arbeide med oppgaver innen bærekraft i løpet av de kommende fem årene. Kun 24% av respondentene svarte at de ikke har planer om nyansettelser.
 • Behovet for kompetanse i bærekraft vil bli større, og etterspørselen etter kandidater med en bred forståelse for både økonomi og miljø vil fortsette å øke i tiden fremover.

 

Samarbeid Høgskolesenteret i Kongsvinger og Høgskolen i Innlandet

 • Utvikler og tilbyr fremtidsrettede, relevante og unike studier.
 • Studier utvikles utfra næringslivets dokumenterte behov og etterspørsel etter kompetanse.
 • Masterspesialisering i DLBA (siviløkonom) er et bevis på evne og vilje til å handle raskt og bygge opp faglig kompetanse og studieplasser på kort tid. Studiene har etter et år svært høye søkertall (seks søkere per studieplass). Utvikling sammen med næringslivet sikrer relevans.

På bildet (fra venstre mot høyre): Styreleder Høgskolesenteret i Kongsvinger Frank Larsen, Prodekan Utdanning Handelshøgskolen Innlandet Kristin Stevik, Daglig leder Høgskolesenteret i Kongsvinger Vegard Herlyng, Prorektor Samfunnskontakt Jens Uwe Korten, Dekan Handelshøgskolen Innlandet Peer Jacob Svenkerud.