Bachelor i nyskaping og samfunnsutvikling

Ønsker du en bachelor i nyskaping og samfunnsutvikling hvor du får omfattende og handlingsrettet kunnskap om verdiskaping og om hvordan steder og lokalsamfunn kan endres nedenfra.

Studiested

Kongsvinger

Varighet

3-6 år

Studiepoeng

180

Organisering

Heltid/Deltid

Søknadsfrist

15. mai

Oppstart

Høst 2019

Du får kunnskap om næringsutvikling og verdiskaping

Lær deg å se med nye øyne på ressursene vi har rundt oss

Gir et relevant og spisset utdanningstilbud

I samarbeid med Studiesentert.no og Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling tilbyr vi emner innenfor nyskaping og samfunnsutvikling.

Gjennom bachelorstudiet i nyskaping og samfunnsutvikling får du omfattende og handlingsrettet kunnskap om verdiskaping og om hvordan steder og lokalsamfunn kan endres nedenfra.

Du lærer å se med nye øyne på ressursene rundt deg; de menneskelige, de naturbaserte, de kulturelle, de sosiale og økonomiske. Du lærer å ta i bruk ressursene på nye måter slik at du aktivt kan være utvikler og pådriver i forhold til egen livssituasjon og eget miljø.

Studiet vil gi grunnleggende og handlingsrettet kunnskap om utviklingsarbeid og sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping både i lokal, regional, nasjonal og internasjonal sammenheng. Mobiliseringsarbeid er også sterkt vektlagt. Studiet stimulerer til skaperglede, kreativitet og entreprenørskap, og legger derfor også opp til samarbeid med forvaltning, nærings- og organisasjonsliv.

Les mer om de forskjellige emnene:

NB! For å søke på dette studiet må du søke gjennom en lokal søknadsweb.