Bachelor i idrett, spesialisering i trenerrollen

Bachelor i idrett, spesialisering i trenerrollen

Ønsker du å øke din kunnskap og kompetanse innen trenerrollen? Da er dette studiet en unik mulighet for deg, i kombinasjon med trenerjobb eller utøverkarriere.

Studiested

Fleksibelt, nett- og samlingsbasert

Varighet

4 år

Studiepoeng

180

Organisering

Deltid

Søknadsfrist

15.april

Oppstart

Høst 2021

For deg som har interesse for idrett og trenerrollen

For deg som er trener i dag og ønsker å studere ved siden av

For deg som ønsker å ta en utdanning – uten å måtte reise bort

Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr i samarbeid med den organiserte idretten en nett- og samlingsbasert Bachelor i idrett med spesialisering i trenerrollen. Det innebærer et spennende møte mellom akademia og praksisfeltet som vil utstyre fremtidens trenere med både forskningsbasert kunnskap og kunnskapsbasert praksis. Studenten fordyper seg i en valgt idrett som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og får kompetanse til å arbeide som trener på de fleste nivåer i idretten.

Studiet er organisert som et nett- og samlingsbasert deltidsstudium. Studiet preges av fleksibilitet og digitale arbeidsformer. Hvert semester blir det i tillegg gjennomført minimum én obligatorisk samling, enten digital eller fysisk. Fysiske samlinger vil bli holdt i Elverum. Studiet gjennomføres over 4 år.

Høgskolesenteret i Kongsvinger (HIK) vil tilrettelegge for at studenter fra Kongsvingerregionen kan bruke våre fasiliteter til egenstudier, gruppearbeid og deltakelse på digitale samlinger. I tillegg vil det bli arrangert pizzakvelder og gjesteforelesninger fra idrettsmiljø.
Senteret er tilgjengelig fra kl 07.45 – 22:00 alle ukas 7 dager (du må ha studentkort for tilgang mellom 15.30-22.00, samt helg og helligdager). Studenter som vurderer å søke studiet kan kontakte HIK for veiledning og bistand til etablering av praksisavtale, og for å få tilpasset praktiske rammer rundt gjennomføring av studiet. Dersom det blir en større studentgruppe i regionen, vil vi legge forholdende til rette for en effektiv og interessant studietid.