DIGITALISERING FOR ET BÆREKRAFTIG NÆRINGSLIV I tråd med næringslivets behov har HINN etter oppdrag fra Høgskolesenteret i Kongsvinger utviklet «Digitalisering og bærekraft», et modulbasert studium...