Årsstudium i organisasjon og ledelse

Årsstudium i organisasjon og ledelse

I en tid hvor organisasjoner stadig jobber med endrings- og omstruktureringsprosesser er behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende.

Studiested

Kongsvinger

Varighet

2 år

Studiepoeng

60

Organisering

Deltid

Søknadsfrist

15.april

Oppstart

Høst 2021

Du ønsker å jobbe med ledelse og utvikling av organisasjoner

Du er interessert i mennesker og hvordan de samarbeider

Du får innsikt i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidslivet

Årsstudiet i organisasjon og ledelse vil gi deg en innføring i organisasjon og ledelsesfag. Emner innen jus og økonomi inngår også i studieløpet. Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning.

Gjennom dette studiet vil du få kompetanse som er relevant for stillinger i stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger både i privat og offentlig sektor.

Undervisning og forelesninger foregår på nett via læringsportalen Canvas. Seminarer avholdes i den nettbaserte løsningen Zoom og eksamener foregår på det studiesenteret du velger når du søker (evt. kan du endre eksamenssted til studiested Rena).

Studiet søkes på i Lokalt opptak.

Kostnader: Semesteravgift (ca 650), eksamensavgift (ca 1500 pr eksamen) og bøker.