Årsstudium i organisasjon og ledelse

Årsstudium i organisasjon og ledelse

I en tid hvor organisasjoner stadig jobber med endrings- og omstruktureringsprosesser er behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende.

Studiested

Kongsvinger

Varighet

2 år

Studiepoeng

60

Organisering

Deltid

Søknadsfrist

15.april

Oppstart

Høst 2020

Du ønsker å jobbe med ledelse og utvikling av organisasjoner

Du er interessert i mennesker og hvordan de samarbeider

Du får innsikt i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidslivet

Årsstudiet i organisasjon og ledelse vil gi deg en innføring i organisasjon og ledelsesfag. Emner innen jus og økonomi inngår også i studieløpet. Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning.

Gjennom dette studiet vil du få kompetanse som er relevant for stillinger i stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger både i privat og offentlig sektor.

Dette studiet er et nett- og seminarbasert studium som går på deltid over to år. Studiet tilbys i samarbeid med   Studiesenteret og du møter på ditt studiesenter for å delta på seminarer og avlegge eksamen. Les mer om dette under "Praktisk informasjon" lenger ned på siden. Studiet søkes på i   Lokalt opptak.

Kostnader: Semesteravgift (ca 650), eksamensavgift (ca 1500 pr eksamen) og bøker.