Skip to content

Nettverkssamling 2023

Høgskolesenteret i Kongsvinger arrangerer nettverkssamling «for deg som brenner for fleksibel og distribuert utdanning»    Samlingen finner sted på Høgskolesenteret i Kongsvinger 7. og 8. juni 2023 – lunsj til lunsj samling Det blir faglige innlegg, diskusjoner og sosialt samvær! Målet med samlingen er å samle UH-sektoren, distribuerte utdanningssentre og andre kompetansetilbydere, samt virkemiddelapparatet og andre aktører som er opptatt av fleksibel og distribuert utdanning, for å øke forståelsen og samarbeid mellom de ulike aktørene, i tillegg til forventningsavklaringer. Dette er et viktig arbeid for å kunne tilby utdanning uavhengig av bosted og livssituasjon, i tråd med regjeringens ønske om at alle skal kunne få mulighet til «å lære hele livet» Arrangementet ligger ute på vår side      
Flyfoto av Kongsvinger Festning

Spennende kurs og muligheter for fagbrev for reiselivsbransjen

Ønsker du å få økt kunnskap gjennom gratis kurs sammen med andre fra reiselivsbransjen i regionen? Eller har du eller dine ansatte ønske om å få fagbrev? Nå finnes det gode muligheter til å styrke både kompetanse og øke innovasjonen i reiselivsbransjen i Kongsvingerregionen. Men søknadsfristen er rett rundt hjørnet, så det lønner seg å være rask. NB! Søknadsfristen for bransjeprogram er utvidet så det er fremdeles mulig å melde seg på. Gjennom ordningen bransjeprogram for reiselivet, tilbyr Fagskolen Viken gratiskurset «Innføring i lokal verdiskaping – arrangementsutvikling og ledelse». Kurset gir en grunnleggende innføring i bærekraftig destinasjons- og arrangementsutvikling. Mange lokalsamfunn, regioner og næringsklynger ønsker å utvikle nye arrangement som festivaler, messer og annet der den enkelte aktør får bidra og synliggjøres med sine tjenester og produkter. Dersom det er nok aktører fra Kongsvingerregionen som melder seg på kurset, vil det organiseres lokale tilpassede grupper som sammen vil kunne utforske mulighetene
Møte mellom sykepleiere

Mentoropplæring i Kongsvinger – En videreutdanning på masternivå for syke- og vernepleiere

Skreddersydd videreutdanning 10sp - helse. Med midler fra Statsforvalteren i Innlandet tilbys det våren 2023 et helt nyutviklet masteremne. Det nye studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Kongsvinger kommune, Høgskolesenteret i Kongsvinger og Høgskolen i Innlandet.

Forskertorget 2022

Forskertorget i Kongsvinger vil bestå av ulike stander og boder fra akademia, kommuner, næringsliv og andre. Her vil forskning og kunnskapsrelaterte aktiviteter vises fram. I tillegg blir det underholdning fra scenen. Kulturskolen og Kulturkollektivet står for en time fullspekket med moro.

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.