Våre studietilbud

Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi

Her får du tverrfaglig kompetanse innenfor økonomi, organisasjons- og ledelsesfag, stats- og kommunalkunnskap.

Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon

Hos oss kan du få mer kunnskap om markedsføring og kommunikasjon

Innkjøpsledelse

Studiet innkjøpsledelse er definitivt et nyttig påfyll av kunnskap for både rådgivere og ledere innen innkjøp i privat og offentlig sektor.

Spesialpedagogikk

Studiet er et skole- og barnehagerelatert studium og bygger på den spesialpedagogiske fagkunnskapen som er i en lærerutdanning. Det blir ikke oppstart høsten 2017

Bedriftsøkonomi

Her får du innføring i bedriftsøkonomi. Utdanningen fungerer godt som videreutdanning eller som grunnlag for å studere videre til en bachelorgrad.

Organisasjon og ledelse

Behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende!

Bachelor i sykepleie

Hos oss kan du utdanne deg til bachelor i sykepleie

Bachelor i nyskaping og samfunnsutvikling

Nå kan du ta en bachelor i nyskaping og samfunnsutvikling ved Høgskolesenteret i Kongsvinger!

Påbygging i økonomi og administrasjon

 Du kan arbeide i økonomi- og stabsfunksjoner både i privat og offentlig sektor.

Påbyggingsstudium i regnskap og revisjon

Du vil være kvalifiserte til å utføre oppgaver som regnskapsmedarbeider og medarbeider innenfor revisjon

Master i økonomi og ledelse med spesialisering i økonomistyring

Studiets spesialisering, økonomistyring, fokuserer på effektiv styring når omgivelsene er i endring og virksomhetens systemer dermed utsettes for store påkjenninger.

Master i økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse

 Markedsføring er det området som påvirker etterspørsel etter virksomhetens tilbud og dermed virksomhetens verdiskaping og inntekter

Bachelor – arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)

Sammen med Høgskolen i Innlandet tilbyr vi arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU). Det blir ikke oppstart høsten 2017.

Grunnskolelærerutdanning

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet kunne vi tilby lokal nettstøttet modell høsten 2014. For øyeblikket har vi ikke tilbud om lærerutdanning i Kongsvinger, bortsett fra […]

IKT/analyse

Kommer høst 2018

Kunnskapslokomotivet - offensivt, engasjert, fleksibelt

Facebook