Våre studietilbud

Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi

Her får du tverrfaglig kompetanse innenfor økonomi, organisasjons- og ledelsesfag, stats- og kommunalkunnskap.

Halvårsstudium i kunnskapsledelse

Studiet er en videreutdanning og gir kompetanse for lederstillinger generelt, men med særlig vekt på serviceutvikling, innovasjon og kunnskapsutvikling i organisasjoner.

Innkjøpsledelse

Studiet innkjøpsledelse er definitivt et nyttig påfyll av kunnskap for både rådgivere og ledere innen innkjøp i privat og offentlig sektor.

Bedriftsøkonomi

Her får du innføring i bedriftsøkonomi. Utdanningen fungerer godt som videreutdanning eller som grunnlag for å studere videre til en bachelorgrad.

Organisasjon og ledelse

Behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende!

Bachelor i sykepleie

Hos oss kan du utdanne deg til bachelor i sykepleie

Bachelor i nyskaping og samfunnsutvikling

Nå kan du ta en bachelor i nyskaping og samfunnsutvikling ved Høgskolesenteret i Kongsvinger!

Påbygging i økonomi og administrasjon

 Du kan arbeide i økonomi- og stabsfunksjoner både i privat og offentlig sektor.

Påbyggingsstudium i regnskapsførerfag

Du vil være kvalifiserte til å utføre oppgaver som regnskapsmedarbeider og medarbeider innenfor revisjon

Master i økonomi og ledelse med spesialisering i økonomistyring

Studiets spesialisering, økonomistyring, fokuserer på effektiv styring når omgivelsene er i endring og virksomhetens systemer dermed utsettes for store påkjenninger.

Master i økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse

 Markedsføring er det området som påvirker etterspørsel etter virksomhetens tilbud og dermed virksomhetens verdiskaping og inntekter

Dataanalyse og forretningsforståelse

Dette studiet gir deg blant annet god innsikt i hvordan dataanalyse kan gi økt forretningsforståelse

Kunnskapslokomotivet - offensivt, engasjert, fleksibelt

Facebook