Fremtidens utdanning – fleksibel og innovativ!

Fremtidens utdanning – fleksibel og innovativ!

Høgskolen Innlandet inviterer til Spor 2017, en nasjonal konferanse om innovasjon i fleksibel utdanning på Lillehammer, 18. – 19. oktober 2017.

For næringslivet, utdanningssektoren og alle andre som har fokus på kompetanse! Hva gjør vi i dag? Hvordan vil fremtidens kompetanseheving foregå? Hvordan få til et tettere samarbeid mellom utdanningssektoren og næringslivet?

På konferansen vil vi utforske metoder og diskutere erfaringer om hvordan utdanningssektoren og arbeidslivet kan samarbeide for å løse morgendagens utfordringer i etter- og videreutdanning og livslang læring. Konferansen omfatter temaer som: trender og utfordringer i etter- og videreutdanning, fremtidens læringsdesign, samarbeid mellom arbeidsliv og UH-sektoren, teknologi og digitalisering, læring i organisasjoner og kvalitet i høyere utdanning . Mer informasjon om konferansen og påmelding finner du på inn.no/sporevuforum

 

 

Facebook