Spesialpedagogikk

barnehage1024x512

Kort om studiet

Studiet er et skole- og barnehagerelatert studium og bygger på den spesialpedagogiske fagkunnskapen som er i en lærerutdanning. Studiet har en profesjonsorientert profil, som ivaretar de etiske forpliktelsene til læreren og gir forståelse for ideologiske og politiske perspektiv. Studiet gir også kunnskap knyttet til spesialpedagogiske arbeidsmetoder.

Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. Emne 1 fokuserer på lærevansker i et individperspektiv, mens emne 2 fokuserer på spesialpedagogiske arbeidsmåter.

Studiet går over to semester med obligatorisk undervisning annenhver fredag på dagtid på Høgskolesenteret i Kongsvinger. De fleste forelesningene vil bli videoverført fra campus Hamar, og faglærer kommer til Høgskolesenteret i Kongsvinger noen fredager. Eksamener avvikles på Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Kostnader: Semesteravgift og bøker.

Les mer og søk
  • 1 år
  • 30
  • 1. mars
  • Deltid
  • Kongsvinger
  • Campus Hamar
  • Høst 2016

Facebook