Søk bolig her

Navn *
E-post *
Fødselsdato *
Studie *
Heltid/deltid i % *
Har du fått tildelt studieplass? *
Velg boligtype 1. valg *
Velg boligtype 2. valg *
Dato fra - til *
Andre kommentarer: (Eventuelle ønsker til rom-partner(e) og/eller andre preferanser) *

Søknadsskjema leveres her

Facebook