Søk bolig her

Navn *
E-post *
Telefonnummer *
Fødselsnummer *
Studie *
Heltid/deltid i % *
Har du fått tildelt studieplass? *
Dato fra - til * (Innflyttsdato: 01. eller 15. Utflyttsdato: 30/31 eller 15.)
Velg boligtype 1. valg *
Velg boligtype 2. valg *
Andre kommentarer: (Eventuelle ønsker til rom-partner(e) og/eller andre preferanser) *

Søknadsskjema leveres her

Facebook