Skole og barnehage

Spesialpedagogikk

Studiet er et skole- og barnehagerelatert studium og bygger på den spesialpedagogiske fagkunnskapen som er i en lærerutdanning. Det blir ikke oppstart høsten 2017

Bachelor – arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)

Sammen med Høgskolen i Innlandet tilbyr vi arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU). Det blir ikke oppstart høsten 2017.

Grunnskolelærerutdanning

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet kunne vi tilby lokal nettstøttet modell høsten 2014. For øyeblikket har vi ikke tilbud om lærerutdanning i Kongsvinger, bortsett fra […]

Facebook