Påbygging i økonomi og administrasjon

admin_econ_1024x512

Hvorfor studere Påbygging i økonomi og administrasjon
  • Du ønsker å bygge videre på den kompetansen du allerede har innen økonomiske og administrative fag.
  • Du får kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet
  • Du ønsker et fleksibelt nettbasert studium


Samfunnet og arbeidslivet endrer seg kontinuerlig. Dette stiller stadig nye krav til kunnskapen som er nødvendig for å løse gjeldende arbeidsoppgaver. Mange som er i jobb har ønske og behov for kompetanseheving, derfor har vi tilrettelagt studiet for nettopp deg som er i jobb.
Påbygging i økonomi og administrasjon er i hovedsak et tilbud til deg som allerede har tatt Årsstudium i bedriftsøkonomi og som ønsker å bygge videre på en økonomisk-administrativ utdanning.

Påbygging i økonomi og administrasjon kan både innpasses i Bachelor i økonomi og administrasjon og i Bachelor i regnskapsførerfag. Studiet kan også sammen med Årsstudium i bedriftsøkonomi utgjøre fordypning i en fri bachelorgrad.

Har du spørsmål som gjelder søknad og opptak til studiet (opptakskrav, generell studiekompetanse, realkompetanse, innsending av dokumentasjon m.m.), ta kontakt med Opptakskontoret: 624 30 000 eller opptak@inn.no

Studiesenteret.no: Undervisning og forelesninger foregår på nett via læringsportalen Canvas. Seminarer og eksamener foregår på det studiesenteret du velger når du søker.

Kostnader: Semesteravgift (ca 650), eksamensavgift (ca 1200 pr eksamen) og bøker.

Dette er et studium i samarbeid med Studiesenteret.no og Høgskolen i Innlandet:
Les mer og søk

  • 2 år
  • 60
  • 15. april
  • Deltid
  • Kongsvinger
  • Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap(HHS)
  • Høst 2018

Facebook