Påbygging i økonomi og administrasjon

admin_econ_1024x512

Hvorfor studere Påbygging i økonomi og administrasjon
  • Du ønsker å bygge videre på den kompetansen du allerede har innen økonomiske og administrative fag.
  • Du får kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet
  • Du ønsker et fleksibelt nettbasert studium


Samfunnet og arbeidslivet endrer seg kontinuerlig. Dette stiller stadig nye krav til kunnskapen som er nødvendig for å løse gjeldende arbeidsoppgaver. Mange som er i jobb har ønske og behov for kompetanseheving, derfor har vi tilrettelagt studiet for nettopp deg som er i jobb.
Påbygging i økonomi og administrasjon er i hovedsak et tilbud til deg som allerede har tatt Årsstudium i bedriftsøkonomi og som ønsker å bygge videre på en økonomisk-administrativ utdanning.

Påbygging i økonomi og administrasjon kan både innpasses i Bachelor i økonomi og administrasjon og i Bachelor i regnskap og revisjon. Studiet kan også sammen med Årsstudium i bedriftsøkonomi utgjøre fordypning i en fri bachelorgrad.

Har du spørsmål som gjelder søknad og opptak til studiet (opptakskrav, generell studiekompetanse, realkompetanse, innsending av dokumentasjon m.m.), ta kontakt med Opptakskontoret: 624 30 000 eller opptak@hihm.no

Studiesenteret.no: Undervisning og forelesninger foregår på nett via læringsportalen Fronter. Seminarer og eksamener foregår på det studiesenteret du velger når du søker. Du vil få opp valg av studiesenter etter at du har trykket på campus Rena

Kostnader: Semesteravgift (ca 650), eksamensavgift (ca 1200 pr eksamen) og bøker.

Les mer og søk

  • 2 år
  • 60
  • 15. april
  • Deltid
  • Kongsvinger
  • Campus Rena
  • Høst 2017

Facebook