Organisasjon og ledelse

admin_econ_1024x512

  • Du ønsker innsikt i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidslivet
  • Du får kunnskap om ledelse ved omstilling
  • Du er interessert i mennesker og deres samspill


Kort om studiet

I en tid hvor organisasjoner stadig jobber med endrings- og omstruktureringsprosesser er behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende. Årsstudium i organisasjon og ledelse gir deg innføring i fagområdet og kan kombineres med andre studier for å gi grunnleggende kompetanse innenfor organisasjon og ledelsesfag.

Emner innen jus og økonomi inngår også i studieløpet.

Dette gir deg nyttig kunnskap for å kunne jobbe med organisasjonsmessige oppgaver i privat eller offentlig virksomhet. Årsstudiet passer godt som videreutdanning eller som første steg mot en bachelorgrad. Undervisning og forelesninger foregår på nett via læringsportalen Canvas. Seminarer og eksamener foregår på det studiesenteret du velger når du søker.

Har du spørsmål som gjelder søknad og opptak til studiet (opptakskrav, generell studiekompetanse, realkompetanse, innsending av dokumentasjon m.m.), ta kontakt med Opptakskontoret: 624 30 000 eller opptak@inn.no
Kostnader: Semesteravgift (ca 650), eksamensavgift (ca 1200 pr eksamen) og bøker.

Dette er et studium i samarbeid med Studiesenteret.no og Høgskolen i Innlandet:
Les mer og søk
  • 2 år
  • 60
  • 15. april
  • Deltid
  • Kongsvinger
  • Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap(HHS)
  • Høst 2018

Facebook