Økonomi, administrasjon og ledelse

Hos oss kan du ta flere flere kortere studier innen økonomi og ledelse. Disse kan kombineres slik at du ender opp med bachelorgrad (180 studiepoeng). Studiene er tilrettelagt for deg som vil studere i tillegg til jobb. Vil du studere heltid kan du ta flere deltidsstudier samtidig.
Har du bachelorgrad fra før kan du ta en mastergrad gjennom Høgskolen i Innlandet. Det meste av undervisninger foregår på Rena, men enkelte samlinger holdes i Kongsvinger og andre steder i Hedmark.

Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi

Her får du tverrfaglig kompetanse innenfor økonomi, organisasjons- og ledelsesfag, stats- og kommunalkunnskap.

Halvårsstudium i kunnskapsledelse

Studiet er en videreutdanning og gir kompetanse for lederstillinger generelt, men med særlig vekt på serviceutvikling, innovasjon og kunnskapsutvikling i organisasjoner.

Innkjøpsledelse

Studiet innkjøpsledelse er definitivt et nyttig påfyll av kunnskap for både rådgivere og ledere innen innkjøp i privat og offentlig sektor.

Bedriftsøkonomi

Her får du innføring i bedriftsøkonomi. Utdanningen fungerer godt som videreutdanning eller som grunnlag for å studere videre til en bachelorgrad.

Organisasjon og ledelse

Behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende!

Påbygging i økonomi og administrasjon

 Du kan arbeide i økonomi- og stabsfunksjoner både i privat og offentlig sektor.

Påbyggingsstudium i regnskapsførerfag

Du vil være kvalifiserte til å utføre oppgaver som regnskapsmedarbeider og medarbeider innenfor revisjon

Master i økonomi og ledelse med spesialisering i økonomistyring

Studiets spesialisering, økonomistyring, fokuserer på effektiv styring når omgivelsene er i endring og virksomhetens systemer dermed utsettes for store påkjenninger.

Master i økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse

 Markedsføring er det området som påvirker etterspørsel etter virksomhetens tilbud og dermed virksomhetens verdiskaping og inntekter

Facebook