Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi

Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi

Årsstudium

Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi

  • Du får kunnskap om offentlig styring og ledelse
  • Du får kunnskap om samspillet mellom politikk og offentlig forvaltning
  • Du synes det er spennende å jobbe tverrfaglig
Kort om studiet:
Utdanningen gir et godt fundament og tverrfaglig kompetanse innenfor økonomi, organisasjons- og ledelsesfag, stats- og kommunalkunnskap. Det gir grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å delta i økonomisk styring av offentlig virksomhet og til å kunne gjennomføre økonomiske analyser av offentlig virksomhet.

Du møter kunnskapsrike, engasjerte og dyktige forelesere som legger vekt på å knytte teori til praksis. Studiet er basert på praksisfeltets behov og utviklet i samarbeid med arbeidslivet.

Høgskolen i Innlandet, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, Rena har et etablert og godt fagmiljø innenfor offentlig styring, ledelse og økonomi. Vi har lang erfaring med å tilby utdanning innen dette feltet, også på masternivå (MPA-studiet).

Les mer og søk
  • 2 år
  • 60
  • 1.februar - 15.april
  • Deltid
  • Kongsvinger
  • Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap(HHS)
  • Høst 2018

Facebook