Master i økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse

Master i økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse

Kunnskapsledelse1024x512

Virksomheter står overfor mange utfordringer enten det knytter seg til markedsmessige rammefaktorer og posisjoneringer, eller til det å ha styring og kontroll innad i egen organisasjon.

Studiet tar utgangspunkt i at virksomheter stadig står overfor to sentrale spørsmål relatert til ytre og indre effektivitet og å oppnå balanse mellom disse to forholdene, det vil si gjøre de riktige tingene og gjøre tingene riktig.

For å nå målene sine må virksomheter kontinuerlig forbedre prosesser eller differensiere tjenester for å øke konkurranseevne og skape gode kundeopplevelser.

Spesialiseringen, markedsføringsledelse, tar utgangspunkt i at markedsføringen er den oppgaven i virksomheten som i størst grad ivaretar den strategiske forretningsposisjonen og dermed sikrer og bedrer virksomhetens inntekter.

Masterutdanningen tilbys også med spesialisering i økonomistyring.

Les mer og søk
  • 2-4 år
  • 120
  • 15. april
  • Heltid/Deltid
  • Rena + enkeltsamlinger blant annet i Kongsvinger
  • Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS)
  • Høst 2018

Facebook