Markedsføring

Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon er et kort løp på 15 studiepoeng over ett år. Perfekt for deg som er i jobb og trenger påfyll, eller som et første møte med høyere utdanning. Emnene kan brukes sammen med andre emner fra økonomi- og ledelsesfag inn i en bachelorgrad. På masternivå kan man spesialisere seg innen markedsføringsledelse eller økonomistyring (deltid eller heltid). Disse studiene har hovedtilhold på Rena, men også samlinger andre steder, blant annet i Kongsvinger. Fra høsten 2018 vil det være en spesialisering innen IKT/analyse med base i Kongsvinger. Les om det under http://hik.no/ikt

Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon

Hos oss kan du få mer kunnskap om markedsføring og kommunikasjon

Master i økonomi og ledelse med spesialisering i økonomistyring

Studiets spesialisering, økonomistyring, fokuserer på effektiv styring når omgivelsene er i endring og virksomhetens systemer dermed utsettes for store påkjenninger.

Master i økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse

 Markedsføring er det området som påvirker etterspørsel etter virksomhetens tilbud og dermed virksomhetens verdiskaping og inntekter

Facebook