Markedsføring

Gjennom Høgskolen i Innlandet kan man spesialisere seg på masternivå innen markedsføringsledelse eller økonomistyring (deltid eller heltid). Disse studiene har hovedtilhold på Rena, men også samlinger andre steder, blant annet i Kongsvinger.

Master i økonomi og ledelse med spesialisering i økonomistyring

Studiets spesialisering, økonomistyring, fokuserer på effektiv styring når omgivelsene er i endring og virksomhetens systemer dermed utsettes for store påkjenninger.

Master i økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse

 Markedsføring er det området som påvirker etterspørsel etter virksomhetens tilbud og dermed virksomhetens verdiskaping og inntekter

Facebook