Praktisk Prosjektledelse med 7,5 studiepoeng

Praktisk Prosjektledelse med 7,5 studiepoeng

Bli en bedre prosjektleder, eller prosjektmedarbeider!

 

Høgskolen Innlandet i samarbeid med Fagakademiet tilbyr prosjektledelse med 7,5 stp i Kongsvinger høsten 2018.

 

Oppstartsamling i Høgskolesenteret i Kongsvinger 11.-12. september 2018. Studiet går over 15 uker, og vil i tillegg til oppstartsamlingen være nettbasert. 

 

Studentene vil få tett oppfølging av Trygve Stølan, daglig leder i Jømna Bruk, også ansatt i Høgskolen Innlandet.

 

Prosjekt som arbeidsform blir stadig mer utbredt. Prosjekter som drives dårlig eller feil forårsaker ikke bare frustrasjon og stress i organisasjonen, men kan også føre til store økonomiske tap. De fleste arbeidsplasser har oppgaver og utfordringer som løses i en prosjektkontekst. Å etablere intern kompetanse på prosjektarbeid er derfor viktig.

 

Organisering og arbeidsform i semesteret vil være

  • Forelesninger
  • Streamede forelesninger
  • Gruppearbeid
  • Selvstudium
  • Oppgaveskriving
  • Bruk av digital læringsplattform
  • Bruk av maler for prosjektstyring

 

Studentene kan bruke eget prosjekt som grunnlag for sine obligatoriske innleveringer gjennom studiet. Eksamen på slutten av studiet er hjemmebasert over 6 dager, og vil være basert på et fiktivt case. Dato for eksamen er ikke satt enda.

Studiet er et betalingsstudie, og koster kr. 11.555,- + semesteravgift kr. 445,-

Mer informasjon om studiet og søkeprosessen her .

Det er Høgskolen i Innlandet HINN, som er faglig ansvarlig for innhold og gjennomføring av dette studiet.

Du kan også kontakte Høgskolesenteret i Kongsvinger ( beate.skadsdammen@inn.no )  for informasjon.

Obs: Med forbehold om nok søkere!

 

Dato

sep 11 2018 - sep 12 2018

Tid

09:00 - 16:00

Sted

Høgskolesenteret i Kongsvinger
Oterveien 26, 2211 Kongsvinger
Trygve Stølan

Kursholder

Trygve Stølan

Other Organizers

Comments are closed.

Facebook