Kurs «Systematisk forebygging og håndtering av trusler og vold på arbeidsplassen»

Kurs «Systematisk forebygging og håndtering av trusler og vold på arbeidsplassen»

Opplever du trusler og vold i din arbeidshverdag?

 

Trusler og vold på arbeidsplassen kan gi arbeidsrelaterte helseplager og sykefravær.

Totalt sett oppgir 7,5 prosent, dvs. om lag 203 000 yrkesaktive, at de det siste året har vært utsatt for vold eller trusler om vold. Forekomsten er særlig høy blant vernepleiere, sosionomer, sykepleiere, helse- og omsorgsarbeidere (Hentet fra «Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015», Statens arbeidsmiljøinstitutt).

Forebygging og håndtering av trusler og vold er derfor et målrettet tiltak for å redusere risiko for arbeidsrelaterte helseplager og sykefravær. Fra 1.1.2017 ble dette temaet innlemmet i arbeidsmiljøloven, og det er pålagt arbeidsgiver å gi opplæring i dette.

 

 

Innhold på kursdagen

  • Aggresjon og vold som fenomen
  • Lovverk med fokus på Arbeidsmiljøloven
  • Forebygging på individ og strukturnivå (faseorientert håndtering av konfliktsituasjoner)
  • Strukturert oppfølging og etterarbeid

 

Kursholder:

Ole Greger Lillevik 

Ole Greger Lillevik er forfatter og førstelektor ved UiT, Norges Arktiske universitet campus Narvik. Han har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier, og har arbeidet med forskning og undervisning siden 2001.

Hans forskning har i stor grad vært rettet mot miljøterapeutisk arbeid og trusler og vold i klientarbeid. Han har bidratt til flere artikler og bøker innen fagområdet, blant annet «Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon».

Han er en erfaren foredragsholder, og i 2014 fikk han Høgskolen i Narvik (nå UiT) sin formidlingspris.

 

Målgruppe: 

Ledere og ansatte innen helse og omsorg

Tid:

Obs! Ny dato! Mandag 15. januar 2018 kl.: 09.00-15.00

Sted: 

Høgskolesenteret Kongsvinger, Oterveien 26 (Kurset kjøres som videokonferanse i samarbeid med Studiesenteret.no

Kursavgift:

Kr 1600,- inkl. lunsj og forfriskninger

Bindende påmelding innen mandag 14/1-18:

http://studiesenteret.no/systematisk_forebygging_truslerogvold_h17.html

Husk å angi studiesenter Kongsvinger 

(Det tas forbehold om nok påmeldte)

Dato

jan 15 2018

Tid

09:00 - 15:00

Pris

Kr 1600,-

Sted

Høgskolesenteret i Kongsvinger
Oterveien 26, 2211 Kongsvinger

Comments are closed.

Facebook