Kurs «Kommunalt eierskap»

Kurs «Kommunalt eierskap»

Demokratisk eierstyring er komplisert! Har de folkevalgte nok kunnskap om dette i din kommune?

Demokratisk eierstyring er komplisert, og det er viktig at de folkevalgte forvalter denne rollen godt.

I mange kommuner er eierstyringen forankret i en eierskapsmelding, og flere regioner kan ha utarbeidet interkommunale eierskapsmeldinger. Det er viktig at de folkevalgte kjenner disse verktøyene og bruker dem aktivt i utøvelsen av kommunens eierstyring.

 

Kursinnhold:

 • Eierskapspolitikk
  • Demokratiske organ som eiere
  • Folkevalgt- og eierrollen
 • Oppgaver, roller og ansvar:
  • Kommunestyret/formannskap
  • Kontrollutvalget
  • Administrasjonen i kommunen
  • Representantskap/generalforsamlinger
  • Styre og ledelse
 • Styring gjennom selskaper; muligheter, utfordringer og begrensninger
 • Forvaltningstjenester organisert i selskaper
 • Kommunalt eide selskaper som markedsaktører
 • Eierskapsstrategi
 • Selskapene som en del av lokaldemokratiet
 • Styringsdokumenter

 

Kursholder:

Vibeke Resch-Knudsen, advokat MBA 

Vibeke Resch-Knudsen er utdannet Cand. jur. fra UiO i 1994, med advokatbevilling fra 2003. Hun har i tillegg en executive MBA fra NHH innen økonomisk styring og ledelse fra 2006.

Vibeke Resch-Knudsen har fra 1999 opparbeidet seg meget god erfaring på området kommunal eierstyring og selskapsstyring.

Les mer om kursholder her

 

Mer informasjon og påmelding:

http://www.studiesenteret.no/kommunalt_eierskap_host17.html

 

Målgruppe: 

Folkevalgte, medlemmer av representantskap, administrativt ansatte i kommuner, styremedlemmer og daglig ledere i kommunalt eide selskap.

Tid:

Ny dato: Tirsdag 5. desember, kl 09.00-15.00

Sted: 

Høgskolesenteret Kongsvinger, Oterveien 26 (Kurset kjøres som videokonferanse i samarbeid med Studiesenteret.no)

Kursavgift:

Kr 1300,- inkl. lunsj og forfriskninger

Bindende påmelding innen mandag 20/11-17:

http://www.studiesenteret.no/kommunalt_eierskap_host17.html

Husk å angi studiesenter Kongsvinger 

(Det tas forbehold om nok påmeldte)

Dato

des 05 2017

Tid

09:00 - 15:00

Pris

Kr 1300,-

Sted

Høgskolesenteret i Kongsvinger
Oterveien 26, 2211 Kongsvinger

Comments are closed.

Facebook