Bioøkonomi – Kurs på masternivå med mulighet for 15 stp

Bioøkonomi – Kurs på masternivå med mulighet for 15 stp

BLI EN DEL AV DET NORSKE BIO-EVENTYRET

Norge trenger mennesker med høy faglig kompetanse som evner å tenke nytt rundt norske råvarer og potensialet som ligger i dem.

Dette kurset tar for seg bioøkonomi generelt, innovasjon og entreprenørskap, økonomi, veien fra ide til marked og forretningstrategi. Se mer utfyllende informasjon lenger ned på siden.

Kurset baseres på forelesninger, diskusjoner og innleveringer.

Det blir aktiv bruk av norske bedriftscase innenfor bioøkonomi i undervisningen.

Eksterne foredragsholdere fra bioøkonomi-industrien i regionen og ellers i landet bidrar som gjesteforelesere.

 

Praktisk informasjon

4 x 2-dagers samlinger i Høgskolesenteret i Kongsvinger høstsemesteret 2018.

Forelesere fra Høgskolen Innlandet, Institutt for bioteknologi.

Kursets omfang og nivå er tilsvarende et masteremne på 15 studiepoeng.

Eksamen er valgfri og baserer seg på at visse kriterier er innfridd. Med riktig bakgrunn ved opptak kan man få 15 studiepoeng ved bestått eksamen.

Ved påmelding uten ønske om studiepoeng, er det krav til at du skal ha gjennomført naturfag på videregående nivå. Realkompetansevurdering kan også være et alternativ.

Se mer informasjon om kursets innhold lenger ned på siden.

Ta kontakt  på hikpost@inn.no ved evt. spørsmål. Vi formidler videre til kursansvarlig.

 

Forelesere

Frank Larsen er professor ll i medisinsk genetikk og har mer enn 20 års erfaring fra kommersiell utvikling av bioteknologi. Han har ledet NANO2021 – Forskningsrådets store program på nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte matrieler. Larsen har vært direktør i Hedmark Kunnskapspark siden 2011.

Tone Blixøen er utdannet innen biokjemi og molekylærbiologi. Hun har Master of Management i strategi, ledelse og markedsføring fra BI og en MBA fra Imperial College London. Hun har jobbet i skjæringspunktet mellom bioteknologi, forskning og produktutvikling i nærmere 20 år.

 

Målgruppe for kurset

Ansatte og ledere i regionale og nasjonale bedrifter.

Siste-års bachelorstudenter.

 

Kurset koster kr 15.000,-

Med forbehold om nok søkere.

 

Mer informasjon om innhold i kurset:

BIOØKONOMIKURS PÅ MASTERNIVÅ I KONGSVINGER

Kurset kjøres med fire 2-dagers samlinger og i tillegg kommer egenstudier og hjemmeoppgaver mellom samlingene. Tilsammen rundt 70 timers undervisning.

Deltagerne skal levere to hjemmeoppgaver i løpet av kurset (assignments) som skal godkjennes med skriftlige kommentarer som tilbakemelding.

Kurset består av seks moduler, og undervisningen vil være en blanding av forelesning og løsningen av ”case”-baserte oppgaver. Det er laget norske business case med oppgaver som deltagerne skal løse.

Samling 1:

1 – Bioøkonomi

Hva er bioøkonomi? Hvilke muligheter finnes for innovasjon og verdiskaping? Hva med bærekraft og sirkulær bioøkonomi. Praktisk case.

2 – Innovasjon og entreprenørskap

Det snakkes om radikal innovasjon og disruptive teknologier, men hva er definisjonene på ulike typer innovasjon. Hvordan er sammenhengen mellom innovasjon og entreprenørskap, og hva skal til for å bli gründer og ikke minst få suksess?

Samling 2:

3 – Immaterielle rettigheter (IPR)

Ekspert fra Patentstyret vil forelese om patenter, varemerke- og design beskyttelse. Betydningen av IPR vil bli belyst med eksempler.

4 – Økonomi

Rask gjennomgang av bedriftsøkonomi og finans for de som ikke har dette som bakgrunn. Hva må en entreprenør vite om økonomi, finans for å kunne kommunisere med investorer?

Samling 3:

5 – Go to market

Mange teknologigründere er mest opptatt av sitt produkt og teknologien, men sliter med å rette fokus mot kunde og marked. Her skal vi se på kundesegmentering, verdiforslag til kunden, hva er det første markedet (beachhead market) og hvordan skal vi skalere salget for å skape vekst. Praktisk case.

Samling 4:

6 – Forretningsplan og strategi

Hvordan kan man lage enkle forretningsplaner som kan presenteres på ulike måter avhengig av publikum. Her skal vi gjennom Osterwalder business Canvas. Hvilke metoder kan man bruke for å legge en forretningsstrategi?

 

 

Påmelding

Søknad om studieplass bioøkonomi

Trykk 1 i ruten under

Ledige plasser: Unlimited
The Søknad om studieplass bioøkonomi ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Dato

aug 31 2018 - sep 01 2018

Tid

4x2-dagers samlinger. Søknadsfrist 15/6-2018
09:00 - 15:00

Pris

kr 15000

Sted

Høgskolesenteret i Kongsvinger
Oterveien 26, 2211 Kongsvinger
Frank Larsen

Kursholder

Frank Larsen

Other Organizers

PÅMELDING

Comments are closed.

Facebook