Beredskap for ekstreme voldshandlinger og livstruende vold

Beredskap for ekstreme voldshandlinger og livstruende vold

Bli mer beredt! Hvordan lage gode beredskapsplaner for grove voldshandlinger?

 

Lær av de beste! Dette er kursholderne: 

NUSBMathias Johnsen – Norsk utdanningssenter for samfunnsikkerhet og beredskap

SIFERGunnar Eidhammer – Sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri – Nasjonalt kompetansesenternettverk

Politiet Thor Langli

Melfald Krisekom Marianne Melfeld

Utviklet i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 

Innhold

Grove voldshandlinger i ditt daglige virke – Eksempler og erfaringer

Overordnet introduksjon til voldsrisiko og psykisk helse

Hvordan planlegge beredskap  for grove voldshandlinger

Nødetatens handlingsmønster under PLIVO-prosedyren (pågående livstruende vold)

Kommunikasjonsutfordringer relatert til situasjoner med ekstrem vold

 

Målgrupper

Ledere og ansatte i offentlige og private virksomheter  som har sitt virke i det offentlige/private samfunn

Ansatte i skole og utdanningsinstitusjoner

Offentlige kontorer, kommunal sektor

Ansatte innen psykiatri, sosial- og helsevirksomheter

Ansvarlige og leietakere i kjøpesentre

Privat næringsliv og industri

 

Kurset gjennomføres via videokonferanse, der det er anledning til to-veis kommunikasjon med fagpersonene

Bindende påmelding senest 31. mai 2018 til Studiesenteret.no

Husk å krysse av for studiested Kongsvinger!

Kursavgift kr 1000, inkl enkel lunsj og forfriskninger

Med forbehold om nok påmeldte

 

Dato

jun 12 2018

Tid

Bindende påmelding innen 31/5-2018
08:30 - 16:00

Sted

Høgskolesenteret i Kongsvinger
Oterveien 26, 2211 Kongsvinger

Comments are closed.

Facebook