Halvårsstudium i kunnskapsledelse

Halvårsstudium

Halvårsstudium i kunnskapsledelse

  • Du får etterspurt kompetanse innen ledelse av kunnskapsorganisasjoner
  • Du får kunnskap om det å jobbe i en lærende og serviceinnstilt organisasjon
  • Du får ledelsesrelevant kunnskap om økonomistyring

I en tid hvor organisasjoner er i kontinuerlige endringsprosesser, og individuell og organisatorisk kompetanse er kritiske suksessfaktorer, er det behov for studier vektlegger ledelse av organisatorisk læring og kunnskapsutvikling.

Behovet forsterkes av at mange organisasjoner i dag er kunnskapsintensive, i betydningen at medarbeiderne er høyt utdannet og besitter spesialistkunnskap..

Studiet gir deg kunnskap innen fagområdene; ledelse av læring, kompetanseutvikling, økonomistyring og serviceutvikling i organisasjoner.

Undervisningen legger opp til at du får utveksle erfaringer fra egen arbeidspraksis, både i gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. På den måten får du kunnskapsoverføring på tvers av yrkesgrener.

Dette er et studium i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.
Les mer og søk
  • 1 år
  • 30
  • 15.april
  • Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
  • Kongsvinger
  • Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap(HHS
  • Høst 2018

Facebook