Kunnskapskonferansen 2015

Kunnskapskonferansen 2015

Torbjørn Røe Isaksen, Petter Schjerven og Gudmund Hernes kommer. Kommer du?

19. november 2015 i Auditorium 1 ved Sentrum videregående skole

Konferansier: Petter Schjerven

Program:

0830 Kaffe/registrering

Einar Olav Skogholt -styreleder i Høgskolestiftelsen i Kongsvinger

Karin Andersen/Helge Norvalls –Bidragsytere i HIK gjennom 25 år

Torbjørn Røe Isaksen -Kunnskapsminister (H)

Gudmund Hernes -Professor II ved Handelshøgskolen BI/forsker Fafo, tidligere kunnskapsminister

Inga-Lill Lindqvist -Broby Grafiska, Sunne, Sverige

Nils Martin Stølen -Forskningssjef SSB

Are Turmo -kompetansedirektør NHO

Sven Inge Sunde -Dekan Høgskolen i Hedmark

Petter Schjerven -avslutning

1500 Slutt

Konferansen er gratis, men pga bevertning ønkses påmelding innen 13. november. Sendes vegard.herlyng@hihm.no

Facebook