Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie

helse

Bachelor sykepleie

  • Du ønsker å jobbe med mennesker, vise omsorg og ta ansvar
  • Du får et allsidig yrke, med stabilt og stort jobbmarked
  • Døråpner for mange og varierte videreutdanninger
Du lærer å gi medisinsk pleie til mennesker i alle aldersgrupper med ulike former for helsesvikt og sykdommer. Gjennom utdanningen er det fokus på ivaretagelse av pasienters grunnleggende behov, og kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid vektlegges.

Utdanningen består av like deler teoretiske og praktiske studier. Deler av undervisningen foregår i øvingsavdeling. Der legges det til rette for å utvikle grunnleggende, kunnskapsbaserte sykepleieferdigheter som forbereder deg på møte med pasienter og pårørende i klinisk praksis. Annen undervisning vil i hovedsak foregå via videooverføring, men det er egne lærer på Kongsvinger som vil være tilgjengelige og ha veiledningstimer

Høgskolen i Innlandet har tilgang på gode praksisplasser og har et godt samarbeid med praksisstedene.

Les mer og søk
  • 3 år
  • 180
  • 1.mars/15.april
  • Heltid
  • Kongsvinger
  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap(HSV)
  • Høst 2018

Facebook