Helse og sosialfag

Folkehelse og helsefremmende arbeid får stadig større fokus i samfunns- og arbeidsliv. Fysisk form og fysisk og psykisk helse er viktig både for den enkelte og for samfunnet.
Høgskolen i Innlandet har et bredt studietilbud innen helse- og idrettsfag. Felles for studiene er en overordnet folkehelseprofil der helse, livskvalitet, fysisk aktivitet, tverrfaglighet og mestring er viktige stikkord. Velger du et studium innen helse- og idrettsfag får du viktig kompetanse som gir mange muligheter både i arbeidsmarkedet og for videre studier.

Bachelor i sykepleie

Hos oss kan du utdanne deg til bachelor i sykepleie

Facebook