Grunnskolelærerutdanning

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet kunne vi tilby lokal nettstøttet modell høsten 2014.

For øyeblikket har vi ikke tilbud om lærerutdanning i Kongsvinger, bortsett fra enkeltfag som sammen med PPU kan gi mulighet til å undervise.

Det er ventet ny rammeplan for lærerutdanningen i Norge. Når denne foreligger vil vi jobbe for et tilbud i Kongsvinger.

 

Facebook