Kurs «Systematisk forebygging i håndtering av trusler og vold på arbeidsplassen» 04.04.17

Kurs «Systematisk forebygging i håndtering av trusler og vold på arbeidsplassen» 04.04.17

Fra 1.1.2017 ble dette temaet innlemmet i arbeidsmiljøloven, og det er pålagt arbeidsgiver å gi opplæring i dette. Ta kurset lokalt!


Facebook