Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon

Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon

helse

Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon

  • Du vil lære mer om markedsføringens rolle og funksjon
  • Du vil lære om markedskommunikasjon
  • Du får økt analysekompetanse
Kort om studiet:
Markedsføring påvirker etterspørsel etter virksomhetens tilbud og dermed virksomhetens verdiskaping og inntekter. Kunnskap og kompetanse om markedsføringens rolle i organisasjoner, samt hvordan man kommuniserer med markedet og den enkelte kunden er elementært både for store, mellomstore og små organisasjoner.

Etter fullført studium skal du ha tilegnet deg forståelse av markedsføringens rolle og funksjon for virksomheters verdiskaping. Du skal også ha fått en dypere forståelse for mulighetene markedskommunikasjon gir for informasjon og dialog med markedet og kunden.

Praktisk informasjon:
Det nettbaserte læringssystemet Fronter anvendes i undervisningen. I tillegg tilbys tre dagssamlinger i hvert emne. Øvrig undervisning er nettbasert. Lenker til forelesning på streamformat vil bli lagt ut i Fronter fra studiestart og utover i semesteret. Oppgaver og tilbakemeldinger gis også gjennom Fronter.

Det er ikke obligatorisk frammøte på samlinger, men det gjøres oppmerksom på at samlingene er en integrert del av undervisningsopplegget i studiet. Studentene forventes å se forelesninger på stream og jobbe med pensum og oppgaver utenom samlingene og møte forberedt til samlinger.

Les mer og søk
  • 1 år
  • 15
  • 1.februar - 15.april
  • Deltid, Nett og samlingsbasert
  • Kongsvinger
  • Campus Rena
  • Høst 2017

Facebook