Dataanalyse og forretningsforståelse

Dataanalyse og forretningsforståelse

Halvårsstudium

Dataanalyse og forretningsforståelse

  • Du liker å systematisere og analysere
  • Du ønsker å lære å bruke dataverktøy
  • Du vil bidra til videreutvikling av virksomheter
Mange virksomheter har i dag tilgang til store mengder data, men mangler kompetanse til å nyttiggjøre seg dataene for å øke virksomhetens verdiskaping. Halvårsstudiet i dataanalyse og forretningsforståelse gir innsikt i hvordan forretningsprosesser og forretningsmodeller kan videreutvikles gjennom systematisk analyse av data, samt teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter i datahåndtering og databaser som vil kunne være til nytte i den praktiske arbeidshverdagen.

Målgruppen for studiet er personer som har interesse for økonomisk-administrative fag og IKT, og som ønsker å tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i håndtering av data i regneark og databaser, samt innsikt i hvordan dataanalyse kan gi økt forretningsforståelse.

Dette er et halvårsstudium i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Du finner mer informasjon og alt om søknad på deres hjemmesider:
Les mer og søk
  • Halvårsstudium
  • 30
  • 15. april
  • Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
  • Kongsvinger
  • Høst 2018

Facebook