Økonomi og ledelse

 Du kan arbeide i økonomi- og stabsfunksjoner både i privat og offentlig sektor.

Påbygging i økonomi og administrasjon

 Du kan arbeide i økonomi- og stabsfunksjoner både i privat og offentlig sektor.

Påbyggingsstudium i regnskap og revisjon

Du vil være kvalifiserte til å utføre oppgaver som regnskapsmedarbeider og medarbeider innenfor revisjon

Master i økonomi og ledelse med spesialisering i økonomistyring

Studiets spesialisering, økonomistyring, fokuserer på effektiv styring når omgivelsene er i endring og virksomhetens systemer dermed utsettes for store påkjenninger.

Master i økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse

 Markedsføring er det området som påvirker etterspørsel etter virksomhetens tilbud og dermed virksomhetens verdiskaping og inntekter

Facebook