Økonomi og ledelse

Her får du innføring i bedriftsøkonomi. Utdanningen fungerer godt som videreutdanning eller som grunnlag for å studere videre til en bachelorgrad.

Bedriftsøkonomi

Her får du innføring i bedriftsøkonomi. Utdanningen fungerer godt som videreutdanning eller som grunnlag for å studere videre til en bachelorgrad.

Organisasjon og ledelse

Behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende!

Påbygging i økonomi og administrasjon

 Du kan arbeide i økonomi- og stabsfunksjoner både i privat og offentlig sektor.

Påbyggingsstudium i regnskapsførerfag

Du vil være kvalifiserte til å utføre oppgaver som regnskapsmedarbeider og medarbeider innenfor revisjon

Facebook