Nyheter

Hvor langt kan arbeidsgiver strekke styringsretten? Advokat Kurt O. Bjørnnes har bred erfaring i arbeidsrett og vil dele sin kunnskap med dere.

Et arbeidsforhold innebærer at arbeidstaker «underlegger seg» arbeidsgivers bestemmelser og styringsrett.

Arbeidsgivers styringsrett defineres tradisjonelt som den ensidige retten arbeidsgiver har til å ansette og å si opp arbeidstakere, til å lede, fordele og kontrollere det arbeidet som skal utføres i virksomheten, og til å bestemme hvordan virksomheten organisatorisk og driftsmessig skal være.

Styringsretten er imidlertid ikke fri. Kurset legges opp på en meget praktisk måte og det har som formål å belyse hvor grensene for arbeidsgivers styringsrett går. Det vil bli benyttet praktiske eksempler og rettspraksis i fremstillingen.

Innhold på kursdagen

 • Definisjon og hjemmel for styringsretten
 • Ensidige beslutninger vs bedriftsdemokrati og medbestemmelse
 • Rammer for styringsretten
  – offentligrettslige begrensninger (lovgivning)
  – arbeidsavtalen og tariffavtaler
 • Styringsretten som begrep
 • Arbeidsgivers fortolkingsfortrinn
 • Styringsretten i forhold til stillingsvernreglene i Arbeidsmiljøloven
 • Styringsrettens grenser når det gjelder
  – forandring i stillingens innhold
  – flytting av arbeidssted
  – forandring i arbeidstid
  – endrede lønnsvilkår
 • Styringsrettens etiske grenser
 • Forsvarlig saksbehandling som forutsetning for utøvelse av styringsretten

 


Kursholder Kurt O. Bjørnnes er privatpraktiserende advokat med kontor i Skudeneshavn.

Han har bred erfaring i arbeidsrett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Han har også erfaring fra granskningsoppdrag.

Gjennom mange år har han utviklet kurs innen ulike juridiske emner.  Inngående kjennskap til forvaltningens funksjon og virkemåte er hans styrke.

Han benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen.

 

 

Målgruppe: 

Ledere på alle nivåer, tillitsvalgte, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, arbeidstakere generelt og andre med interesse for fagfeltet

 

 

Tid: Tirsdag 26. september 2017 kl. 09.00 – 12.00.

Sted: Høgskolesenteret, Oterveien 26, Kongsvinger.

Kurset kjøres som videokonferanse i samarbeid med Studiesenteret.no og Fagakademiet

Kursavgift: Kr 1500,- inkl. kaffe/te

Bindende påmelding til http://www.studiesenteret.no/arbeidsgivers_styringsrett.html (du kan melde deg på helt frem til kursstart). 

Husk å angi studiesenter Kongsvinger

Kurs «Arbeidsgivers styringsrett» 26.09.17

Hvor langt kan arbeidsgiver strekke styringsretten? Advokat Kurt O. Bjørnnes har bred erfaring i arbeidsrett og vil dele sin kunnskap med dere.

Kurs «Mellomlederens verktøykasse» 15.09.17

En motiverende dag med mellomlederrollen i fokus! Her får du verktøy og innspill til å takle utfordringer i din rolle som mellomleder.

Ingen ledige studieplasser

RESTETORGET ER NÅ STENGT (per 07.08.17). Ledige studieplasser er nå lagt ut på «restetorget». Her er det førstemann  til mølla som gjelder.

Kurs «Photoshop og InDesign» 01.06.17 og 02.06.17

2 dager med kreativt arbeid som gir deg nyttige verktøy i din jobbhverdag!

Facebook